Powrót
Pomnik Jana Paw³a II (autor prof. Kucz)

 

© 2001 by Krzysztof Król